Stormsein spelregels voor  spelen met kleine kinderen van +/- 5 jaar.

Je kan Stormsein spelen met kleine kinderen in een versimpelde vorm :
De beginopstelling is hetzelfde (leg ook de starthoutjes op c4, c6, c8, c10 en c12),
alleen sla je wat stappen over, door meteen met een jeep en een boot te beginnen
(dus niet met de pion).
De jeep zet je bij je huis en je legt je boot in de haven.
Je gebruikt alleen de 6-ogige dobbelsteen (ook voor de boot).
Je mag je boot en je jeep zoveel heen en weer bewegen als je wilt, dus als je 6 gooit,
mag je bijvoorbeeld 2 stappen vooruit, 2 stappen achteruit en weer 2 stappen vooruit.
De boot mag nog steeds niet diagonaal, maar verder mag de boot alle windrichtingen op
(dus ook in een rondje).
Je gebruikt alleen Kaartendek A. Kaartendek B is voor grote mensen.

Een beurt gaat als volgt:
Trek eerst een kaart,
voer de opdracht uit,
werp de dobbelsteen en kies of je met je boot of jeep gaat en probeer dan hout te pakken.
Je wint als je 10 houtjes hebt, je jeep thuis en de boot in de haven.
speelduur 2 personen: ongeveer 15 min.
Back to Top